Bộ đếm  GE4-p61
- 20%
866,400₫ 1,083,000₫
Bộ đếm  GF7-p61
- 20%
1,404,000₫ 1,755,000₫
Cảm biến quang PEN-M5A
- 20%
514,400₫ 643,000₫
Cảm biến quang PEN-R700A
- 20%
514,400₫ 643,000₫
Cảm biến quang PEN-T10A
- 20%
652,800₫ 816,000₫
Cảm biến từ UP-18S5PA(NA)
- 20%
152,800₫ 191,000₫
Cảm biến từ UP-30RD 15NA(PA)
- 20%
246,400₫ 308,000₫
Cảm biến UP12-4NA(PA)
- 20%
228,800₫ 286,000₫
Cảm biến UP18-NA
- 20%
238,400₫ 298,000₫
RƠLE TRUNG GIAN JZX-22FD/4Z
- 40%

RƠLE TRUNG GIAN JZX-22FD/4Z

RƠLE TRUNG GIAN JZX-22FD/4Z(220v-24dc)
38,700₫ 64,500₫
RƠLE TRUNG GIAN JQX-13F/2Z
- 40%

RƠLE TRUNG GIAN JQX-13F/2Z

RƠLE TRUNG GIAN JQX-13F/2Z(220v/24vdc)
33,900₫ 56,500₫
RƠLE TRUNG GIAN JQX-10F/2Z
- 40%

RƠLE TRUNG GIAN JQX-10F/2Z

RƠLE TRUNG GIAN JQX-10F/2Z
48,600₫ 81,000₫
Rơle bảo vệ mất pha CHINT XJ3-G
- 40%

Rơle bảo vệ mất pha CHINT XJ3-G

Rơle bảo vệ mất pha CHINT XJ3-G
138,000₫ 230,000₫
Rơ le trung gian JZX-22FD/2Z
- 40%

Rơ le trung gian JZX-22FD/2Z

Rơ le trung gian JZX-22FD/2Z(220v-24vdc)
33,900₫ 56,500₫
BHA 1P 50.63A
- 30%

BHA 1P 50.63A

BHA 1P 50.63A
55,300₫ 79,000₫
BHA 1P 6,10,16,20,25,32,40A
- 30%

BHA 1P 6,10,16,20,25,32,40A

BHA 1P 6,10,16,20,25,32,40A
52,500₫ 75,000₫
BHA 2P 6,10,16,20,25,32,40A
- 30%

BHA 2P 6,10,16,20,25,32,40A

BHA 2P 6,10,16,20,25,32,40A
112,000₫ 160,000₫
BHA 3P 50,63A
- 30%

BHA 3P 50,63A

BHA 3P 50,63A
346,500₫ 495,000₫
BHA 3P 6,10,16,20,25,32,40A
- 30%

BHA 3P 6,10,16,20,25,32,40A

BHA 3P 6,10,16,20,25,32,40A
254,100₫ 363,000₫
BM 30CN 3P (5,10,15,20,30A)
- 30%

BM 30CN 3P (5,10,15,20,30A)

BM 30CN 3P (5,10,15,20,30A)
424,200₫ 606,000₫
BM 400CN 3P 250A ( 300A, 350A, 400A )
- 30%

BM 400CN 3P 250A ( 300A, 350A, 400A )

BM 400CN 3P 250A ( 300A, 350A, 400A )
3,339,700₫ 4,771,000₫
BM 50CN 3P 40A (50A)
- 30%

BM 50CN 3P 40A (50A)

BM 50CN 3P 40A (50A)
436,800₫ 624,000₫
BM 630-SN 3p 500A, ( 600, 630A )
- 30%

BM 630-SN 3p 500A, ( 600, 630A )

BM 630-SN 3p 500A, ( 600, 630A )
6,363,000₫ 9,090,000₫