13 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
MCB-1P (10A-25A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-1P (10A-25A) NXB-CHINT

MCB-1P (10A-25A) NXB
24,000₫ 40,000₫
MCB-1P (32A-40A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-1P (32A-40A) NXB-CHINT

MCB-1P (32A-40A) NXB
25,800₫ 43,000₫
MCB-1P (50A-63A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-1P (50A-63A) NXB-CHINT

MCB-1P (50A-63A) NXB
28,200₫ 47,000₫
MCB-2P (10A-25A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-2P (10A-25A) NXB-CHINT

MCB-1P (10A-25A) NXB
46,200₫ 77,000₫
MCB-2P (32A-40A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-2P (32A-40A) NXB-CHINT

MCB-2P (32A-40A) NXB
49,800₫ 83,000₫
MCB-2P (50A-63A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-2P (50A-63A) NXB-CHINT

MCB-2P (50A-63A) NXB
53,400₫ 89,000₫
MCB-3P (10A-25A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-3P (10A-25A) NXB-CHINT

MCB-3P (10A-25A) NXB
67,800₫ 113,000₫
MCB-3P (32A-40A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-3P (32A-40A) NXB-CHINT

MCB-3P (32A-40A) NXB
72,000₫ 120,000₫
MCB-3P (50A-63A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-3P (50A-63A) NXB-CHINT

MCB-3P (50A-63A) NXB
85,200₫ 142,000₫
MCCB 3P -NXM-125S(50A-75A-100A)
- 40%
468,000₫ 780,000₫
MCCB 3P -NXM-250S(150A-200A-250A)
- 40%
678,000₫ 1,130,000₫
MCCB 3P NXM 400S (350A-400A)
- 40%

MCCB 3P NXM 400S (350A-400A)

NXM 400S (350A-400A)
2,232,000₫ 3,720,000₫
MCCB 3P-NXM320S (280A-320A)
- 40%

MCCB 3P-NXM320S (280A-320A)

NXM320S (280A-320A)
828,000₫ 1,380,000₫