45 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
RƠLE TRUNG GIAN JZX-22FD/4Z
- 40%

RƠLE TRUNG GIAN JZX-22FD/4Z

RƠLE TRUNG GIAN JZX-22FD/4Z(220v-24dc)
38,700₫ 64,500₫
RƠLE TRUNG GIAN JQX-13F/2Z
- 40%

RƠLE TRUNG GIAN JQX-13F/2Z

RƠLE TRUNG GIAN JQX-13F/2Z(220v/24vdc)
33,900₫ 56,500₫
RƠLE TRUNG GIAN JQX-10F/2Z
- 40%

RƠLE TRUNG GIAN JQX-10F/2Z

RƠLE TRUNG GIAN JQX-10F/2Z
48,600₫ 81,000₫
Rơle bảo vệ mất pha CHINT XJ3-G
- 40%

Rơle bảo vệ mất pha CHINT XJ3-G

Rơle bảo vệ mất pha CHINT XJ3-G
138,000₫ 230,000₫
Rơ le trung gian JZX-22FD/2Z
- 40%

Rơ le trung gian JZX-22FD/2Z

Rơ le trung gian JZX-22FD/2Z(220v-24vdc)
33,900₫ 56,500₫
Nút dừng khẩn NP2-ES542
- 40%

Nút dừng khẩn NP2-ES542

Nút dừng khẩn NP2-ES542
15,600₫ 26,000₫
MCCB 3P-NXM320S (280A-320A)
- 40%

MCCB 3P-NXM320S (280A-320A)

NXM320S (280A-320A)
828,000₫ 1,380,000₫
MCCB 3P NXM 400S (350A-400A)
- 40%

MCCB 3P NXM 400S (350A-400A)

NXM 400S (350A-400A)
2,232,000₫ 3,720,000₫
MCCB 3P -NXM-250S(150A-200A-250A)
- 40%
678,000₫ 1,130,000₫
MCCB 3P -NXM-125S(50A-75A-100A)
- 40%
468,000₫ 780,000₫
MCB-3P (50A-63A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-3P (50A-63A) NXB-CHINT

MCB-3P (50A-63A) NXB
85,200₫ 142,000₫
MCB-3P (32A-40A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-3P (32A-40A) NXB-CHINT

MCB-3P (32A-40A) NXB
72,000₫ 120,000₫
MCB-3P (10A-25A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-3P (10A-25A) NXB-CHINT

MCB-3P (10A-25A) NXB
67,800₫ 113,000₫
MCB-2P (50A-63A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-2P (50A-63A) NXB-CHINT

MCB-2P (50A-63A) NXB
53,400₫ 89,000₫
MCB-2P (32A-40A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-2P (32A-40A) NXB-CHINT

MCB-2P (32A-40A) NXB
49,800₫ 83,000₫
MCB-2P (10A-25A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-2P (10A-25A) NXB-CHINT

MCB-1P (10A-25A) NXB
46,200₫ 77,000₫
MCB-1P (50A-63A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-1P (50A-63A) NXB-CHINT

MCB-1P (50A-63A) NXB
28,200₫ 47,000₫
MCB-1P (32A-40A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-1P (32A-40A) NXB-CHINT

MCB-1P (32A-40A) NXB
25,800₫ 43,000₫
MCB-1P (10A-25A) NXB-CHINT
- 40%

MCB-1P (10A-25A) NXB-CHINT

MCB-1P (10A-25A) NXB
24,000₫ 40,000₫
Contactor NXC-85-CHINT
- 40%

Contactor NXC-85-CHINT

Contactor - NXC-85
678,000₫ 1,130,000₫
Contactor NXC-75-CHINT
- 40%

Contactor NXC-75-CHINT

Contactor - NXC-75
636,000₫ 1,060,000₫
Contactor NXC-65-CHINT
- 40%

Contactor NXC-65-CHINT

Contactor - NXC-65
504,000₫ 840,000₫
Contactor NXC-50-CHINT
- 40%

Contactor NXC-50-CHINT

Contactor - NXC-50
432,000₫ 720,000₫
Contactor NXC-38-CHINT
- 40%

Contactor NXC-38-CHINT

Contactor - NXC-38
258,000₫ 430,000₫
Contactor NXC-330-CHINT
- 40%

Contactor NXC-330-CHINT

Contactor - NXC-330
3,840,000₫ 6,400,000₫
Contactor NXC-32-CHINT
- 40%

Contactor NXC-32-CHINT

Contactor - NXC-32
234,000₫ 390,000₫
Contactor NXC-265-CHINT
- 40%

Contactor NXC-265-CHINT

Contactor - NXC-265
2,580,000₫ 4,300,000₫
Contactor NXC-25-CHINT
- 40%

Contactor NXC-25-CHINT

Contactor - NXC-25
162,000₫ 270,000₫
Contactor NXC-225-CHINT
- 40%

Contactor NXC-225-CHINT

Contactor - NXC-225
1,824,000₫ 3,040,000₫
Contactor NXC-18-CHINT
- 40%

Contactor NXC-18-CHINT

Contactor - NXC-18
126,000₫ 210,000₫
Contactor NXC-160-CHINT
- 40%

Contactor NXC-160-CHINT

Contactor - NXC-160
1,644,000₫ 2,740,000₫
Contactor NXC-12 -CHINT
- 40%

Contactor NXC-12 -CHINT

Contactor NXC-12
111,000₫ 185,000₫